Sản phẩm làm từ nhựa( bao bì,áo mưa, ni lông, ống nhựa..)