BIOnAQUA 1-MV

Công ty Sinh học Mai Việt đã nghiên cứu và sản xuất sản phẩm BIOnAQUA 1-MV. Là một Chế phẩm vi sinh dùng xứ lý nước và đáy ao nuôi tôm mật độ cao (nuôi công nghiệp). Chứa các chủng vi sinh vật chọn lọc, có ích, thân thiện và an toàn với môi trường, khả năng phân huỷ mạnh mẽ. Một gam chế phẩm có chứa trên 1 tỷ tế bào vi khuẩn sống đã qua chọn lọc, có khả năng sinh lượng enzym có hoạt tính phân huỷ chất hữu cơ rất mạnh.

Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Sinh Học Mai Việt

Họ và tên: Ts Hồ Hồng Thị Nhung

Chức vụ: Giám Đốc Kỹ Thuật

Điện thoại: (028) 35126107

Di động: 0918 219 265

Email: hothihongnhung@yahoo.com

Website: www.maivietbio.com.vn

Công ty Sinh học Mai Việt đã nghiên cứu và sản xuất sản phẩm BIOnAQUA 1-MV. Là một Chế phẩm vi sinh dùng xứ lý nước và đáy ao nuôi tôm mật độ cao (nuôi công nghiệp). Chứa các chủng vi sinh vật chọn lọc, có ích, thân thiện và an toàn với môi trường, khả năng phân huỷ mạnh mẽ. Một gam chế phẩm có chứa trên 1 tỷ tế bào vi khuẩn sống đã qua chọn lọc, có khả năng sinh lượng enzym có hoạt tính phân huỷ chất hữu cơ rất mạnh.

BIOnAQUA 1-MV là gì?
Là một Chế phẩm vi sinh dùng xứ lý nước và đáy ao nuôi tôm mật độ cao (nuôi công nghiệp).
Sinh phẩm chứa các chủng vi sinh vật chọn lọc, có ích, thân thiện và an toàn với môi trường, khả năng phân huỷ mạnh mẽ. Một gam chế phẩm có chứa trên 1 tỷ tế bào vi khuẩn sống gồm các chủng Bacillus đã qua chọn lọc, có khả năng sinh lượng enzym có hoạt tính phân huỷ chất hữu cơ rất mạnh. Một số loại vi khuẩn hoại sinh khác có thể hoạt động trong nước ao và vi kỵ khí ở đáy ao.
Đa số chủng vi sinh ở dạng nha bào, nến độ sống rất ổn định và bền vững. Một số vi sinh khác ở dạng tăng trưởng. Chúng là những vi khuẩn có mặt trong đất, nước… Các chủng này đều nằm trong danh sách an toàn sinh học của Cục Bảo vệ Môi Trường Mỹ (EPA).

Các thành phần dinh dưỡng bổ xung trong chế phẩm phụ giúp vi khuẩn phát triển. Sinh phẩm không có bất kỳ hoá chất , hay kháng sinh nào.

ĐẶC TÍNH 

Chế phẩm gồm các chủng vi khuẩn sống và các chất phụ giúp lên men vi khuẩn.

LIỀU DÙNG 

100g cho 5000m3 nước hay 200g/1 hecta mặt nước.

Chế phẩm này hoạt động như thế nào:
 Đó là một quá trình tăng cường sinh học bởi các chủng vi khuẩn có trong sản phẩm được cho vào ao nuôi một số lượng rất lớn, các chủng này có khả năng tồn tại rất cao do khả năng thích ứng của chúng với các điều kiện môi trường ao nuôi, chúng kích hoạt xử lý sinh hoá trong ao, tiêu hoá các chất hữu cơ. Để quá trình này có tác dụng tốt nhất, cần có đủ số lượng lớn vi khuẩn đặc biệt này trong ao nuôi. Khi đó sự xử lý sinh học này sẽ diễn ra:

Phân huỷ hoàn toàn các chất thải hữu cơ thành vô cơ.

Do đã sẵn sàng với số lượng lớn cho vào ao, các vi khuẩn này sẽ sử dụng các nguồn dinh dưỡng sẵn có và như vậy chúng đàn áp, cạnh tranh tạo ra sự kiểm soát, kìm hãm sự phát triển của các vi khuẩn cơ hội, gồm cả các loại gây bệnh phổ biến như các phẩy khuẩn Vibrios.

QUI TRÌNH SỬ DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH BIOnAQUA 1-MV

Qui trình chung:

Dùng 1 tuần 1 lần

Chuẩn bị nước nuôitrước khi thả tôm giống:100g/ 10.000m3
2. Tuần 1 đến tuần 4                                      : 200g/ 10.000m 
3. Tuần 9 đến thu hoạch                                 : 200gg/ 10.000m3
4. Thay nước                                                : 300g/ 10.000m3

THÀNH PHẦN BIOnAQUA 1-MV

 1. Bacillus amylolyquefacien
  2. Bacillus sutilis
  3. Bacillus licheniformis
  4. Bacillus megaterium
  5. Bacillus pumilus
  6.Nitrobacter
  7. Nitrosomonas 

Các chủng vi khuẩn đã qua chọn lọc có khả năng sản xuất các enzyme năng suất cao, phá vỡ các protein, các chất carbohdrate phức tạp, các chất béo, dầu và các acid hữu cơ – là những thành phần chính trong thức ăn và phân của tôm – thành carbon dioxide và nước thay vì thành các các vi khuẩn chí cư trú tại chỗ chỉ tạo ra tới thành phần các chất  nhầy và nhớt là các thành phần không mong muốn này là đặc trưng do các vi khuẩn có sẵn trong tự nhiên tồn tại ở cân bằng sinh thái mà không có sẵn số lượng lớn để phân huỷ khi nuôi thuỷ canh mật độ cao. Các chủng Bacillus spp  tạo ra một lượng lớn các enzyme thuỷ phân, các enzyme này phân huỷ các chất hữu cơ thối rữa ở đáy ao, làm giảm sự tích tụ bùn và giảm tạo hydrogen sulfide đen (H2S) tải xuống bùn. Các chủng vi sinh trong chế phẩm phát triển hiếu khí và kị khí tuỳ ý. Các chủng đều có thể phát triển được từ 10-45 độ C, khoảng pH  từ 4-9; có thể phát triển được trong cả ao nuôi nước ngọt đến nước có độ mặn của muối tới nồng độ 10%.

Xử lý nước và đáy ao nuôi tôm mật độ cao (nuôi công nghiệp).

Có thể dùng cụ thể như sau:

 1. BIOnAQUA 1-MV dùng cho tôm giống và tôm postlarva 1 tuần/1 lần theo qui trình sau:
 • Ao nuôi đã xử lý như trên trước khi thả tôm 7 ngày
 • Từ ngày 0 đến 60 ngày : 1 tuần 1lần  gói 100g cho 5000m3 nước nuôi.

Khi mới thả giống, tôm còn nhỏ nên hồ nước còn khá sạch, dùng BIOnAQUA 1-MV vừa giữ nước luôn duy trì sạch, vừa giúp ngăn ngừa nguồn nước nuôi bị nhiễm bệnh do khả năng đối kháng của các chủng vi sinh có trong BIOnAQUA 1-MV.

Có thể nước sẽ trong hơn làm tảo đáy phát triển dẫn đến màu nước nuôi hơi xanh màu cốm; giảm lượng sinh phẩm xuống còn 50g/ 5000m3. Không cần phải tăng màu trà của nước, nhưng nếu chủ trại nuôi thấy đã quen theo dõi nước có màu trà thì có thể gây màu nước lại bằng các chế phẩm gây màu nước thông thường mà không ảnh hưởng gì đến BIOnAQUA 1-MV.

Trong trường hợp có dấu hiệu mầm bệnh (tại ao hoặc xung quanh thì dùng 1 tuần 2 lần). Tăng sục khí ao ngoại trừ lúc cho tôm ăn.

 1. BIOnAQUA 1-MV
 • Từ ngày 61 – 120 đến khi thu hoạch 1 tuần 1 đến 2 lần tùy theo chỉ số ô nhiễm hoặc theo dõi bằng mắt thường màu nước, bọt, váng …
 • Nếu có ao trữ nước thì dùng 1 tuần 1 lần
 • Ao sau khi thu hoạch nên dùng chế phẩm 1 lần cuối. Sục khí ao như bình thường suốt 7 ngày, giữ cho ao sạch trở lại.
 1. Chuẩn bị hồ nước nuôi hoàn chỉnh trước khi thả giống
 • Trước khi thả tôm giống nuôi 7 ngày, dùng BIOnAQUA 1-MV tạt xuống và sục khí: Pha chế phẩm với nước ao nuôi rồi tạt đều xuống ao nuôi 200g/héc ta BIOnAQUA 1-MV.
 • Kinh nghiệm của một số ao nuôi có lịch trình hiệu quả hơn nếu tăng cường chế phẩm thêm 150g/5000m3  nếu thấy thời tiết không thuận hoặc có nguy cơ dịch bệnh từ các vùng lân cận cho đến khi thu hoạch. Việc tăng liều làm giảm nguy cơ bệnh rất đáng kể.
 1. Bể bê tông nuôi tôm giống. (chi tiết riêng)

CÁCH DÙNG SINH PHẨM BIOnAQUA 1-MV CHO TRẠI TÔM GIỐNG 

NGUỒN BỆNH TẠI TRẠI ƯƠM: Bao gồm từ

 • Thức ăn, bao gồm có cả trong Artemia
 • Nguồn nước
 • Người làm
 • Bể ươm

Hầu hết nguồn lây trong trại ươm giống là do từ những hoạt động của con người. Dù vậy, cả 4 nguồn trên đều phải được giám sát và duy trì vệ sinh trong trại giống chặt chẽ.
Làm “vệ sinh” có nghĩa là phải duy trì tiệt trùng : khu vực trại, dụng cụ, bể chứa và người làm. “tiệt trùng” có nghĩa là diệt vi trùng bằng nhiệt độ, hóa chất ( như clo) để làm giãm số lượng vi khuẩn bao gồm cả mầm bệnh ở trại nuôi, ở mức độ an toàn trên các bề mặt dụng cụ bể …

 • Thông thường chlorine dùng ở nồng độ khỏang 50 ppm để tiệt trùng, thường là hiệu quả với các phẩy khuẩn như Vibrios và các mầm bệnh.
 • Không được dùng kháng sinh để tiệt trùng.
 1. CÁC GIAI ĐOẠN TÔM CON GIỐNG HAY BỊ BỆNH

Bệnh do vi khuẩn là vấn đề trong giai đoạn tôm ấu trùng (larva) được mô tả như sau:

 • Hội chứng Zoea : ấu trung tôm bỏ ăn giai đọan Zoea 2 khoảng 4-5 ngày và không rụng lông chuyển sang giai đoạn kế tiếp. Ấu trùng không ăn nên cũng không thải phân và trở nên trắng toàn thân. Tôm chết tới 80-90%. Bệnh này do phẩy khuẩn Vibrio spp. Kinh nghiệm của một số nơi là giảm thời gian ươm ở trại không quá 3 ngày, dùng chế phẩm vi sinh và luôn tiệt trùng kỹ. Một số nơi dùng kháng sinh điều trị (nhưng hầu hết kết quả không tốt) và đem bán lỗ. Nếu người nuôi mua phải loại giống này thì nuôi không hiệu quả. Nếu dịch xảy ra lúc giống là Zoea 1 thì toàn bộ giống chết trong vòng 12 giờ.
 • Một lọai bệnh nhiễm khuẩn khác thường thấy trong trại ươm khác là : protozoea , hoặc mysis, hoặc giai đoạn postlarva xuất hiện màu hồng, bỏ ăn, rồi trở thành nhợt nhạt và chết.

Bệnh do vi khuẩn gây bệnh luôn là vấn đề của các trại ươm tôm giống. Dùng thuốc kháng sinh có kết quả không ổn định và không phải là giải pháp tối ưu với bất lợi nguy hiểm là tạo ra các chủng kháng thuốc ngay trong trại ươm. Vấn đề nhiễm khuẩn lặp lại nhiều lần chỉ có giải pháp đóng của trại, tiệt trùng một thời gian.

Dùng chế phẩm vi sinh có ích đã được khẳng định. Thực hiện vệ sinh trại nuôi đúng đắn như sau:

 1. Vệ sinh trại nuôi: như qui trình chung. Cần thiết kế trại thoáng mát, cần tránh hướng gió thổi trực tiếp vào trại. Xung quanh bể tránh nước ứ đọng…
 2. Chuẩn bi bể xử lý vệ sinh như qui trình kỹ thuật
 3. Chuẩn bị nguồn nước nuôi và nguồn nước dự trữ : bể nuôi và nguồn nước dùng nuôi tôm giống sau khi lọc luôn được khử trùng trước bằng các lọai hóa chất dẫn xuất của clo, hay một số hóa chất khác, rồi để một thời gian cho hết clo tồn dư mới đưa vào sử dụng.

Mặc dù vậy, để nguồn nước nuôi chắc chắn không còn hóa chất tồn dư (từ bể và từ nước nuôi) ảnh hưởng đế tôm mẹ và tôm con, nên nguồn nước nuôi cần được làm hoàn chỉnh giống như nước tự nhiên trước khi đưa vào dùng 2-3 ngày bằng cách sau:

Cho 10-20g BIOnAQUA 1-MV  vào 1m khối nước đã xử lý làm sạch, sục khi liên tục. Nếu hóa chất tồn dư còn thì sẽ bám các vi khuẩn này, như vậy sau 2 đến 3 ngày, nguồn nước sạch này đã an toàn để thả tôm vào. Đối với bể nước dự trữ cũng cần được xử lý như vậy.

Hình 1. Vòng đời của tôm 

E: eggs —> N: Nauplius —> Z: Zoea  —> M: mysis —> PL: postlava —>J: juvenile —> A:adult

ESTUARY :  Vùng nước lợ 
OCEAN :       Vùng nước mặn

Các nhà nuôi tôm luôn ghi nhớ

Cần phối hợp cùng dùng vi sinh trên toàn bộ diện tích ao nuôi. Việc sử dụng không đồng thời, có nguy cơ cao ở những ao nuôi không khoa học dễ nhiễm bệnh. Những ao này luôn là gánh nặng lây lan cho những ao lân cận. Khi bị dịch bệnh, các ao tôm khoẻ mạnh nhất cũng có nguy cơ lây nhiễm rất cao.
Vì vậy, cần giữ cho khu vực nuôi rộng lớn có nhiều chủ trại giảm gánh nặng, cùng chia xẻ để có môi trường ao nuôi an toàn, bền vững.

Ghi chép chi tiết mọi công việc là nguyên tắc của sự chuyên nghiệp

 Tags:

Sản phẩm cùng loại

Gửi Email Công Ty

* Vui lòng để lại Tên và điện thoại để tiện cho việc liên hệ

Đối tác