Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp

  a, Tự thỏa thuận       

  b, Đưa ra cơ quan pháp luật         

Ban quản lý Sàn TMĐT Trienlamvietnam.vn yêu cầu doanh nghiệp luôn cung cấp cập nhật thông tin chính xác và luôn phải chịu sự xác minh của Trienlamvietnam.vn. Mọi thông tin sai lệch nếu phát hiện thấy sẽ bị gỡ bỏ và có thể loại bỏ vĩnh viễn trên Trienlamvietnam.vn.
Người mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến người bán có liên quan trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ do thương nhân thực hiện khuyến mại cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.
Trienlamvietnam.vn luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến website Trienlamvietnam.vn.

Địa chỉ nhận thông tin:

Phòng 305 tòa nhà PUNACO, số 352 đường Giải phóng, phường Phương Liệt, Quận Thanh xuân, Hà nội

Điện thoại: 024 3642 1101

Email: trienlamvietnamonline@gmail.com

Trong thời gian 7 ngày làm việc, Trienlamvietnam.vn sẽ tiến hành xem xét giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Trienlamvietnam.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chúng tôi công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch mà có liên quan đến sàn giao dịch TMĐT Trienlamvietnam.vn. Khi người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Trienlamvietnam.vn sẽ cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của người bán ngay sau khi nhận được yêu cầu của người mua, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Trienlamvietnam.vn công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan :

Bước 1: Giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi trực tiếp qua điện thoại, xác nhận văn bản bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẩn giữa các bên sao cho có lợi nhất.
Các bên bao gồm đối tác/người bán, người mua và Trienlamvietnam.vn sẽ có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho người mua hàng. Đối với Trienlamvietnam.vn sẽ có trách nhiệm trọng tài tiến hành lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ người mua hàng (trong trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ: yêu cầu người mua hàng cần có trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin vô hình và hữu hình về vấn đề mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà người mua hàng đã tự thấy mình bị thiệt hại) và người bán cung cấp, sau đó tiến hành xem xét và nêu rõ, phân tích lỗi thuộc về bên nào. Lấy ý kiến về sự thỏa thuận mức độ bồi hoàn của 2 bên và kết thúc giải quyết tranh chấp một cách thỏa đáng nhất.
Trong trường hợp giao dịch phát sinh tranh chấp mâu thuẩn mà lỗi thuộc về người bán: Trienlamvietnam.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, nếu tái phạm trong gian lận cung cấp hàng hóa đối với người tiêu dùng, Trienlamvietnam.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ thông tin của doanh nghiệp đó trên Trienlamvietnam.vn đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho người mua hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với người mua hàng.

Bước 2: Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì Trienlamvietnam.vn sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho người mua hàng.

Đối tác